Tầm nhìn & Sứ mệnh của chúng tôi

Tầm nhìn

Những sản phẩm của Mr Vui sẽ xuất hiện rộng rãi trên thị trường Việt Nam, hướng đến chinh phục thị trường nước ngoài khó tính. Chúng tôi sẽ mang đến những sản phẩm và dịch vụ đạt giá trị và chất lượng tối đa với giá thành hợp lý nhất.

Sứ mệnh

Tôn trọng, trung thực, nhiệt tình đối với khách hàng, đoàn kết, giúp đỡ và kết nối giữa các nhân viên, đóng góp một phần vào phát triển kinh tế xã hội.

Giá trị cốt lõi

Năng động – sáng tạo
Năng động và sáng tạo trong công việc, nhiệt tình với khách hàng
Kỉ luật kỉ cương
Sống và làm việc có kỷ luật, kỷ cương, đúng pháp luật
Nhân tài ưu tú
Nguồn nhân lực được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng
Đoàn kết – giúp đỡ
Đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau tạo ra một thực thể vững mạnh